Ceník

Kompletní ceník ke stažení.

Ceník je platný od 1.3.2017 do 1.3.2018. Veškeré ceny jsou uváděny v Kč.

Odvoz odpadu
Materiál Pásmo Cena bez 21% DPH Cena s 21% DPH
zemina
suť čistá
beton čistý
3m3
1. 1300,- 1573,-
2. 1400,- 1694,-
3. 1600,- 1936,-
beton armovaný
suť znečištěná
3m3
1. 1560,- 1887,60
2. 1760,- 2129,60
3. 1960,- 2371,60
směsný odpad
3m3 / 10m3
1. 2300,-/3500,- 2783,-/4235,-
2. 2500,-/3700,- 3025,-/4477,-
3. 2800,-/4100,- 3388,-/4961,-
Pronájem kontejneru: Za každý započítaný den činí 90,- bez DPH
109,- s DPH
Ceník autodoprava
pásmo km cena bez 21% DPH cena s 21% DPH
1. 1 – 5km 300,- 363,-
2. 5 – 10km 400,- 484,-
3. 10 – 15km 550,- 665,50
dále za 1km 20,- 24,20
hodinová sazba práce auto řidič 450,- 545,-
nakládání / vykládání, čekání 15 min. 0,- 0,-
pak i započatá 1/2 hodina 150,- 181,50
Prodej deponie
zboží frakce v mm množství cena bez 21% DPH cena s 21% DPH
mulčovací kůra  jemná/ hrubá 1m3 900,-/ 460,- 1089,-/ 556,60
písek tříděný Písková Lhota 0-4 1m3 / 1t 450,- / 265,- 544,50 /320,65
Kounice 0-4 1m3 / 1t 450,- / 265,- 544,50 / 320,65
drť 0-4, 4-8 1m3 / 1t 590,- / 328,- 713,90 / 396,90
8-16, 16-32 1m3 / 1t 590,- / 369,- 713,90 / 446,50
100 a více 1m3 / 1t 350,- / 219,- 423,50 / 265
kačírek praný 2x  16-32, 32-63 1m3 / 1t 850,- / 500,- 1028,5 / 605,-
1x 22-32 1m3 / 1t 500,- / 294,- 605,-      / 355,70
na zpevnění cest tašky a netř. zemina do 5km materiál a doprava zdarma
nad 5km materiál zdarma, doprava viz ceník autodoprava
Uložení odpadu
odpad 1m3 bez 21% DPH 1m3 s 21% DPH
suť čistá 300,- 363,-
zemina 250,- 302,50
zemina – suť znečištěná 400,- 484,-
směsný odpad 500,- 605,-