Odpady

Odvoz suti a směsného odpadu.

Suť: omítka, cihly, zemina, tašky ze střechy, beton do velikosti 30cm

Směsný odpad: živice, igelity, PVC, papír, lepenka, sádrokarton, dřevo, koberce

K dispozici jsou tyto kontejnery:

Ceník

Ceník je platný od 1.3.2019 do 1.3.2020. Veškeré ceny jsou uváděny v Kč.

Odvoz odpadu
Materiál Pásmo Cena bez 21% DPH Cena s 21% DPH
zemina
suť čistá
beton čistý
3m3
1. 1450,- 1754,50
2. 1550,- 1875,50
3. 1750,- 2117,50
beton armovaný
suť znečištěná
3m3
1. 1800,- 2178,-
2. 2000,- 2420,-
3. 2200,- 2662,-
směsný odpad
3m3 / 10m3
1. 2500,-/5200,- 3025,-/6292,-
2. 2700,-/5500,- 3267,-/6655,-
3. 3000,-/5800,- 3630,-/7018,-
Pronájem kontejneru: Za každý započítaný den činí 90,- bez DPH
109,- s DPH