Odpady

Odvoz suti a směsného odpadu.

Suť: omítka, cihly, zemina, tašky ze střechy, beton do velikosti 30cm

Směsný odpad: živice, igelity, PVC, papír, lepenka, sádrokarton, dřevo, koberce

K dispozici jsou tyto kontejnery:

Ceník

Ceník je platný od 1.3.2017 do 1.3.2018. Veškeré ceny jsou uváděny v Kč.

Odvoz odpadu
Materiál Pásmo Cena bez 21% DPH Cena s 21% DPH
zemina
suť čistá
beton čistý
3m3
1. 1300,- 1573,-
2. 1400,- 1694,-
3. 1600,- 1936,-
beton armovaný
suť znečištěná
3m3
1. 1560,- 1887,60,-
2. 1760,- 2129,60,-
3. 1960,- 2371,60,-
směsný odpad
3m3 / 10m3
1. 2300,-/3500,- 2783,-/4235,-
2. 2500,-/3700,- 3025,-/4477,-
3. 2800,-/4100,- 3388,-/4961,-
Pronájem kontejneru: Za každý započítaný den činí 90,- bez DPH
109,- s DPH