Kompletní ceník ke stažení.

Ceník je platný od 1.3.2019 do 1.3.2020. Veškeré ceny jsou uváděny v Kč.

Odvoz odpadu
Materiál Pásmo Cena bez 21% DPH Cena s 21% DPH
zemina
suť čistá
beton čistý
3m3
1. 1750,- 2117,50
2. 1850,- 2238,50
3. 2150,- 2601,50
beton armovaný
suť znečištěná
3m3
1. 2200,- 2662,-
2. 2400,- 2904,-
3. 2600,- 3146,-
směsný odpad
3m3 / 10m3
1. 3500,-/6500,- 4235,-/7865,-
2. 3700,-/6700,- 4477,-/8107,-
3. 3900,-/6900,- 4719,-/8349,-
Pronájem kontejneru: Za každý započítaný den činí 90,- bez DPH
109,- s DPH
Ceník autodoprava
pásmo km cena bez 21% DPH cena s 21% DPH
1. 1 – 5km 350,- 423,50
2. 5 – 10km 500,- 605,-
3. 10 – 15km 750,- 907,5
dále za 1km 25,- 30,25
hodinová sazba práce auto řidič 600,- 726,-
nakládání / vykládání, čekání 15 min. 0,- 0,-
pak i započatá 1/2 hodina 150,- 181,50
Prodej deponie
zboží frakce v mm množství cena bez 21% DPH cena s 21% DPH
mulčovací kůra  jemná/ hrubá 1m3 900,-/ 537,19 1089,-/650,-
písek tříděný Poříčany 0-4 1m3 / 1t 550,-/323,53 665,50/391,47
Kounice 0-4 1m3 / 1t 630,-/350,- 7752,30/423,50
drť 0/4, 4-8 1m3 / 1t 600,-  315,78/ 1000,-/527,77 726,- 382,10 /1210,-/638,61
8-16, 16-32 1m3 / 1t 650,-/406,25 786,5/491,56
0-32, 32-63 1m3 / 1t 620,-/364,70  750,20/441,29
kačírek praný 2x  8-16,16-32 1m3 / 1t 950,-/558,82 1149,82/676,17
 32-63 1m3 / 1t 700,-/413,22   847,-/500,-
Uložení odpadu
odpad 1m3 bez 21% DPH 1m3 s 21% DPH
suť čistá 450,- 544,50
zemina 350,- 423,50
zemina – suť znečištěná 650,- 786,50
směsný odpad 650,- 786,50