Odpady

Odvoz suti a směsného odpadu.

Suť: omítka, cihly, zemina, tašky ze střechy, beton do velikosti 30cm

Směsný odpad: živice, igelity, PVC, papír, lepenka, sádrokarton, dřevo, koberce

K dispozici jsou tyto kontejnery:

8x kontejner suťový 3 kub

3x kontejner na objemný odpad 10 kub

1x kontejner otevírací bočnice 2,1 x 3,8 m, z tohoto kontejneru se nechá po sundání bočnic udělat plato

Ceník

Odvoz odpadu

Ceník je platný od 1.1.2023 do 1.1.2024 veškeré ceny jsou uváděny v Kč.

Odvoz odpadu
materiál (3kub) pásmo cena bez DPH 21% cena s DPH 21%
suť 1. 2650,- 3206,50
zemina čistá 2. 3000,- 3630,-
beton čistý 3. 3300,- 3993,-
beton armovaný nad 30cm 1. 2800,- 3388,-
suť znečištěná 2. 3200,- 3872,-
3kub 3. 3600,- 4356,-
směsný odpad 1. 3700,-/6700,- 4477,-/8107,-
3kub/10kub 2. 3900,-/6900,- 4719,-/8349,-
3. 4100,-/7100,- 4961,-/8591,-
Pronájem kontejneru: Každý i započatý den 100,- bez DPH 121,- s DPH

Uložení odpadu

Uložení odpadu
odpad 1m3 bez 21% DPH 1m3 s 21% DPH
suť čistá 600,- 726,-
zemina 500,- 605,-
zemina – suť znečištěná 800,- 968,-
směsný odpad 700,- 847,-