Odvoz suti a směsného odpadu.

Suť: omítka, cihly, zemina, tašky ze střechy, beton do velikosti 30cm

Směsný odpad: živice, igelity, PVC, papír, lepenka, sádrokarton, dřevo, koberce

K dispozici jsou tyto kontejnery:

8x kontejner suťový 3 kub

3x kontejner na objemný odpad 10 kub

1x kontejner otevírací bočnice 2,1 x 3,8 m, z tohoto kontejneru se nechá po sundání bočnic udělat plato

Ceník

Ceník je platný od 1.3.2019 do 1.3.2020. Veškeré ceny jsou uváděny v Kč.

Odvoz odpadu
Materiál Pásmo Cena bez 21% DPH Cena s 21% DPH
zemina
suť čistá
beton čistý
3m3
1. 1750,- 2117,50
2. 1850,- 2238,50
3. 2150,- 2601,50
beton armovaný
suť znečištěná
3m3
1. 2200,- 2662,-
2. 2400,- 2904,-
3. 2600,- 3146,-
směsný odpad
3m3 / 10m3
1. 3500,-/6500,- 4235,-/7865,-
2. 3700,-/6700,- 4477,-/8107,-
3. 3900,-/6900,- 4719,-/8349,-
Pronájem kontejneru: Za každý započítaný den činí 90,- bez DPH
109,- s DPH