Odpady

Odvoz suti a směsného odpadu.

Suť: omítka, cihly, zemina, tašky ze střechy, beton do velikosti 30cm

Směsný odpad: živice, igelity, PVC, papír, lepenka, sádrokarton, dřevo, koberce

K dispozici jsou tyto kontejnery:

8x kontejner suťový 3 kub

4x kontejner na objemný odpad 10 kub

1x kontejner otevírací bočnice 2,1 x 3,8 m, z tohoto kontejneru se nechá po sundání bočnic udělat plato

Ceník

Odvoz odpadu

Ceník je platný od 1.1.2024 do 31.12.2024 veškeré ceny jsou uváděny v Kč.

odpad pásmo cena bez DPH 21% cena s DPH 21%
suť 1. 3000,- 3630,-
zemina čistá 2. 3300,- 3993,-
beton čistý 3kub 3. 3600,- 4356,-
beton armovaný nad 30cm 1. 3300,- 3993,-
suť znečištěná 2. 3600,- 4356,-
3kub 3. 3900,- 4719,-
směsný odpad 1. 4200,-/7200,- 5083,-/8712,-
3kub/10kub 2. 4400,-/7400,- 5324,-/8954,-
3. 4600,-/7600,- 5566,-/9196,-
Pronájem kontejneru: Každý i započatý den 100,- bez DPH 121,- s DPH

Uložení odpadu

Uložení odpadu
odpad 1m3 bez 21% DPH 1m3 s 21% DPH
suť čistá 700,- 847,-
zemina 600,- 726,-
zemina – suť znečištěná 1000,- 1210,-
směsný odpad 850,- 1028,5